Het proces
Een mediation bestaat uit een aantal sessies en doorloopt daarbij een aantal fasen, waarin een onderwerp centraal staat:

  1. De voorbereidingsronde gaat over hoe het proces wordt ingericht
  2. De mediation-overeenkomst (over o.a. geheimhouding en een aantal omgangsvormen)
  3. Het conflict, door beide partijen beschreven
  4. De "pijnpunten" in de situatie
  5. De onderliggende belangen
  6. De mogelijke oplossingen
  7. De eindovereenkomst met daarin de overeengekomen eindoplossing


Het feitelijke proces zit tussen de mediation-overeenkomst en de eindovereenkomst. Over het algemeen zijn er meerdere opeenvolgende onderwerpen tegelijk aan de orde en kan het voorkomen dat schijnbaar afgesloten onderwerpen weer boven komen. Bovendien wordt niet ieder van deze onderwerpen in iedere mediation even diepgaand besproken.

De mediator is opgeleid om de partijen door dit proces te leiden en zal er voor zorgen dat alle punten voldoende aan bod komen. Mocht het proces geen vooruitgang meer hebben, dan zal de mediator de mediation afbreken.

terug naar de inhoudsopgave
terug naar het begin van de mediation
terug naar de mediationsessies
verder naar afsluiting van het mediation-proces