De mediator
Mediators zijn ingeschreven bij het register van het NMI en voldoen aan de eisen die het NMI aan gekwalificeerde mediators stelt:
  • De mediator heeft een door het NMI erkende opleiding gevolgd
  • De mediator houdt zijn kennis en vaardigheden op niveau door aanvullende opleiding en intercollegiale toetsing
  • De mediator houdt zich aan de gedragsregels die het NMI heeft opgesteld
  • Op de mediator is tuchtrecht van toepassing

De NMI-mediator heeft daarmee een aantal vaardigheden (de opleiding) en hanteert bepaalde werkwijzen (de gedragsregels). De belangrijkste zijn hieronder weergegeven.
  • De mediator is onafhankelijk. De mediator bewaakt de balans tussen de partijen, bijvoorbeeld door machtverschillen hanteerbaar te maken
  • De mediator is gericht op een positieve oplossing voor alle betrokken partijen
  • In de oplossing wordt ook rekening gehouden met de achterban
  • Als het proces langdurig stagneert zal de mediator de mediation beŽindigen

Als een NMI-mediator zich niet aan de gedragsregels houdt kunnen partijen een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van het NMI.
terug naar de inhoudsopgave