De mediationsessies
Hoewel iedere mediation anders is kan het volgende worden gezegd:
 1. Een mediation bestaat meestal uit twee tot vijf sessies
 2. Een sessie duurt anderhalf tot drie uur
 3. Aansluitend op de voorbereidingsronde in de eerste sessie ondertekenen alle deelnemers een mediation-overeenkomst waar zij aan zijn gebonden
 4. Deelnemers zijn de personen die bij één of meer sessies aanwezig is. Hieronder vallen:
  1. De mediator, eventueel bijgestaan door een co-mediator
  2. De partijen, eventueel bijgestaan door een adviseur (zoals een jurist, iemand van de OR of een vertrouwenspersoon)
  3. Eventueel een of meer onafhankelijke specialisten
 5. De sessies vinden plaats in een vergaderruimte ten kantore van de mediator of in een conferentiecentrum
 6. Als de mediation geslaagd is resulteert dit in een door alle partijen getekende vastleggingsovereenkomst (zie Afsluiting)

terug naar de inhoudsopgave
terug naar algemene omschrijving van het mediation-proces
terug naar opstarten van het mediation-proces
verder naar Afsluiting van de mediation