De kosten van een mediation
Voor iedere sessie moet gerekend worden met de volgende kosten:
    Bij een mediation moet gerekend worden met de volgende kosten:

  • Het honorarium van de mediator, inclusief voorbereiding en uitwerking en het opstellen van de eindovereenkomst. Per sessie moet u rekening houden met drie tot vier uur.

  • Eventuele huurkosten van een vergaderruimte

  • Eventueel overige door de mediator gemaakte kosten

  • Eventueel de kosten voor betrokken specialisten

  • Eventueel de kosten voor een co-mediator

  • Eventueel de kosten voor een adviseur.
Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken.
Voor een goede mediation is het van belang dat iedere partij een deel van de kosten draagt en dat de gekozen verdeling geen extra afhankelijkheid tot gevolg heeft.

terug naar de inhoudsopgave